Sněmovní tisk 868/0
Novela z. o daních z příjmů - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t086800.pdf (Dokument PDF, 94 KB)t086800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0868a0.pdf (Dokument PDF, 49 KB)t0868a0.doc

Rozesláno poslancům

7. prosince 2012 v 9:41
ISP (příhlásit)