Sněmovní tisk 541
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 11. 2011.
Zástupce navrhovatele: Gazdík P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 541/0 dne 29. 11. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 11. 2011. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 12. 2011 jako tisk 541/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 2012 (usnesení č. 210). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 988).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 18. 9. 2012 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Kraje, Rozpočet, Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, daňový systém, přerozdělování příjmů, regionální finance, rozpočtová pravidla, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)