Sněmovní tisk 485
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Radim Vysloužil, Václav Cempírek) předložila sněmovně návrh zákona 14. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: Vysloužil R.,Cempírek V..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 485/0 dne 15. 9. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 9. 2011. Vláda zaslala stanovisko 13. 10. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 10. 2011 jako tisk 485/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 10. 2011 (usnesení č. 176). Určil zpravodaje: Josef Smýkal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 790).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 485/2 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 18. 1. 2012 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: cena za dopravu, mýto, pozemní doprava, snížená cena, tarifikace infrastruktury

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)