Sněmovní tisk 463
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Cempírek, Jana Kaslová) předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: Cempírek V., Kaslová J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 463/0 dne 24. 8. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 8. 2011. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 9. 2011 jako tisk 463/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2011 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Václav Baštýř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 803).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 463/4, který byl rozeslán 3. 2. 2012 v 10:53.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 160, usnesení č. 1031).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 2. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 294, dokument 294/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 2. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Dagmar Zvěřinová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 3. 2012 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 294/1 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 3. 2012 a přijal usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako tisk 294/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 3. 2012 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 560).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 463/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 463/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 66, usnesení č. 1140).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 13. 6. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 197/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
866Rudolf Chlad00565-00802.doc (43 KB) / PDF (87 KB, 2 strany) 27. 1. 2012 v 15:31:09
938Jiří Petrů00603-00847.doc (25 KB) / PDF (72 KB, 1 strana) 31. 1. 2012 v 13:29:14
947Miroslav Svoboda00612-00861.doc (23 KB) / PDF (77 KB, 1 strana) 31. 1. 2012 v 16:08:50
949Václav Cempírek00614-00863.doc (31 KB) / PDF (54 KB, 1 strana) 31. 1. 2012 v 16:33:18


Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Politika

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, dítě, dopravní prostředek, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, užitkové vozidlo, vozidlo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)