Usnesení PS č. 803

k návrhu poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ("zákon o silničním provozu") a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - prvé čtení (26. října 2011)

Související sněmovní tisky

463 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
ISP (příhlásit)