Sněmovní tisk 366
N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 366/0 dne 26. 5. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 565).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přijat (usnesení č. 565).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 126, dokument 126/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 6. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 7. 2011 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 126/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 7. 2011 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 126/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2011 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 289).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2011.

Zákon vyhlášen 31. 8. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 260/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Podnikání, Pojištění, Politika sociální, Zaměstnanci, Zaměstnanost
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, Evropské společenství, evropský podnik, finanční instituce, jednotný trh, migrující pracovník, příjmová politika, sociální zabezpečení, volný pohyb pracovníků, zaměstnanec, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)