Sněmovní tisk 297
Novela z. - trestní zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 297/0 dne 1. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2011 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 509).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 297/2, který byl rozeslán 2. 9. 2011 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 9. 2011 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 33, usnesení č. 675).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 9. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 178, dokument 178/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 9. 2011 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 178/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 333).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 10. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 10. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 14. 11. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 330/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dětská pornografie, ochrana životního prostředí, rasový konflikt, trestní zákoník, uplatňování právních předpisů EU

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)