Usnesení PS č. 675

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - třetí čtení (6. září 2011)

Související sněmovní tisky

297 Novela z. - trestní zákoník
ISP (příhlásit)