Sněmovní tisk 272
Novela z. o přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Mgr. Ing. Ivana Řápková předložila sněmovně návrh zákona 24. 2. 2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 272/0 dne 25. 2. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 2. 2011. Vláda zaslala stanovisko 24. 3. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 3. 2011 jako tisk 272/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2011 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 18. 7. 2011 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Přečiny, přestupky, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, sídlo, správní delikt, správní právo, správní sankce, trestní sankce, trestný čin

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)