Sněmovní tisk 19
Doh. mezi ČR a vládou Černé Hory o podpoře a ochr. investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 7. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 19/0 dne 13. 7. 2010.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 7. 2010. Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 9. 2010 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 69).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 29. 9. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 19/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 19/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 12. 2010 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 186).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 7. 2010 jako senátní tisk 299/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 7. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 8. 9. 2010 a přijal usnesení č. 166, které bylo rozdáno jako tisk 299/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 9. 2010 a přijal usnesení č. 350, které bylo rozdáno jako tisk 299/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2011 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 80).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 20. 12. 2010.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 8. 2020 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 18 pod číslem 31/2020 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Černá Hora, Česká republika, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)