Sněmovní tisk 1127
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. zák. o státních úřednících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 8. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1127/0 dne 15. 8. 2013.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: sociální zabezpečení, státní zaměstnanec, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (48)ISP (příhlásit)