Sněmovní tisk 1090
Doh.o partner. a spolupráci mezi státy EU a Filipínskou rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 6. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1090/0 dne 21. 6. 2013.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 7. 2013. Určil zpravodaje: Ing. Václav Kubata a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 6. 2013 jako senátní tisk 128/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 6. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 7. 2013 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 128/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dohoda o spolupráci, Evropská unie, Filipíny, mezinárodní spolupráceISP (příhlásit)