Sněmovní tisk 1063
Novela z. o zemědělství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1063/0 dne 29. 5. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Dotace, Evropská unie, Finance, Politika agrární
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, podpora zemědělství, rozvoj venkova, společná zemědělská politika, zemědělská politika

Navržené změny předpisů (28)ISP (příhlásit)