Sněmovní tisk 1028
Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Tejc J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1028/0 dne 20. 5. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 17. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 6. 2013 jako tisk 1028/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 6. 2013 (usnesení č. 389). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Církev, Pozemkový fond, Restituce
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: církev, odškodnění, převod vlastnictví, veřejný majetek, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)