Sněmovní tisk 1005
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012

Autor: ČTÚ

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 4. 2013 jako tisk 1005/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Zpravodajem určen Jan Husák.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 31. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 1005/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Telekomunikace
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: komunikační systém, poštovní služba, přenos dat, spoje, telekomunikační politika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)