Sněmovní tisk 989
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Vladimír Šoltys, Oldřich Vojíř, Jiří Polanský, Dagmar Molendová, Dana Filipi, Daniel Petruška, Jan Bürgermeister, Ondřej Plašil, Tomáš Úlehla, Monika Hašková) předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Šoltys V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 989/0 dne 9. 12. 2009.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 989/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, hromadné stravování, manuální pracovník, přibližování legislativy, sazba DPH, stavební technologie

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty989/0
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů989/0


ISP (příhlásit)