Sněmovní tisk 962
Dotační programy zemědělství pro rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2010, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh)

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 11. 2009 jako tisk 962/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 11. 2009 (usnesení č. 442). Zpravodajem určen Ing. Pavel Kováčik.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 4. 12. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 962/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 203, usnesení č. 1519).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, podpora zemědělství, státní podpora, zemědělská politikaISP (příhlásit)