Sněmovní tisk 943
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Ohlídal, Bohuslav Sobotka, Jeroným Tejc, Jaroslav Krákora, Hana Orgoníková) předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: Ohlídal I. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 943/0 dne 22. 10. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 2009. Vláda zaslala stanovisko 19. 11. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 11. 2009 jako tisk 943/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: nedostatečná kvalifikace, odborná kvalifikace, uznání diplomu, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, vysokoškolské vzdělání, vysvědčení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)