Sněmovní tisk 891
Doh. mezi ČR a Rep. Slovinsko o podpoře a ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 8. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 891/0 dne 25. 8. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Ing. Daniel Reisiegel a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 10. 2009 na 62. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1429).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 9. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 891/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 891/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 1. 2010 na 67. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 145, usnesení č. 1537).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 8. 2009 jako senátní tisk 151/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 9. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 2009 a přijal usnesení č. 229, které bylo rozdáno jako tisk 151/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2009 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 151/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2009 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 355).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 2. 2010.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 9. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 35 pod číslem 73/2010 Sb. m. s.



Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, podpora investic, Slovinsko, vypovědění smlouvy



ISP (příhlásit)