Sněmovní tisk 862
Doh. mezi ČR a Albán.rep. o spolupráci proti trest.činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 862/0 dne 29. 5. 2009.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 5. 2009. Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1334).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2009 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 862/Z.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 9. 2009 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 139, usnesení č. 1374).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 28. 5. 2009 jako senátní tisk 102/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 2009 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 102/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 9. 2009 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 282).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 12. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 48 pod číslem 119/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Albánie, boj proti zločinu, Česká republika, policejní spolupráceISP (příhlásit)