Sněmovní tisk 727
Novela z. o hospodaření energií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Milan Urban, Cyril Zapletal, Břetislav Petr, Vlastimil Aubrecht, Gabriela Kalábková, Petr Červenka) předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 727/0 dne 5. 2. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 3. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 3. 2009 jako tisk 727/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 3. 2009 (usnesení č. 360). Určil zpravodaje: Ing. Jan Špika a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1450).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 727/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2010 na 71. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2010 na 71. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 727/3, který byl rozeslán 11. 2. 2010 v 12:10.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika

Deskriptory EUROVOCu: alternativní energie, energetická politika, hospodaření se zdroji, jaderná bezpečnost, jaderná politika, obnovitelná energie, využívání zdrojů, zásobování energií

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)