Sněmovní tisk 67
Vnitřní doh. mezi zást.vlád čl.států o financování 2008-2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 67/0 dne 23. 10. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 10. 2006 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Ing. Rudolf Kufa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2006 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 120).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 67/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 67/2 (návrh doplňujícího usnesení).
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 67/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2007 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 86, usnesení č. 196).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 10. 2006 jako senátní tisk 383/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 12. 2006 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 383/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 70).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 13. 10. 2008 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 29 pod číslem 70/2008 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropské společenství, Evropský rozvojový fond, financování pomociISP (příhlásit)