Sněmovní tisk 618
Prot.o změně Doh.mezi ČR a Moldavskou rep.o ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 618/0 dne 30. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 10. 2008 (usnesení č. 297). Určil zpravodaje: Ing. Daniel Reisiegel a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1036).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 8. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 618/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 618/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 212, usnesení č. 1271).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 26. 9. 2008 jako senátní tisk 326/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 12. 2008 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 326/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 1. 2009 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 326/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 1. 2009 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 80).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 6. 9. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 44 pod číslem 83/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Moldavsko, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)