Sněmovní tisk 608
Doh. o používání ustanovení Úml.o vzáj.pomoci v trest.věcech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 608/0 dne 30. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 10. 2008 (usnesení č. 297). Určil zpravodaje: prof.JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1034).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 6. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 608/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 167, usnesení č. 1251).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 9. 2008 jako senátní tisk 322/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 9. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 10. 2008 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 322/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 322/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 62).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 22. 6. 2009.Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, Island, Norsko, pomoc obětem trestné činnosti, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní řízeníISP (příhlásit)