Sněmovní tisk 577
Dohoda mezi ČR a Evropskou kosmickou agenturou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 8. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 577/0 dne 5. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 9. 2008 na 38. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 866).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 577/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 9. 2008 na 38. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 71, usnesení č. 887).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 8. 2008 jako senátní tisk 309/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 9. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Václav Roubíček), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 317, které bylo rozdáno jako tisk 309/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako tisk 309/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 9. 2008 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 309/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 9. 2008 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 487).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 10. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 6. 10. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 36 pod číslem 93/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská kosmická agentura, kosmický prostor, přistoupení k dohoděISP (příhlásit)