Sněmovní tisk 558
Novela z. o dani z nemovitostí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 7. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 558/0 dne 17. 7. 2008.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 35)

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 874).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 558/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 558/2, který byl rozeslán 4. 12. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2008 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 71, usnesení č. 972).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 12. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 8, dokument 8/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 12. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 12. 2008 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 8/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 71).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 1. 1. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 1/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Správa obcí a měst, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z příjmů, harmonizace daní, obecní rozpočet, samosprávná obec

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)