Sněmovní tisk 550
Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 7. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 550/0 dne 8. 7. 2008.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 7. 2008. Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1026).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 550/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 203, usnesení č. 1262).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 7. 2008 jako senátní tisk 295/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Václav Vlček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 9. 2008 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 295/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako tisk 295/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 35).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 11. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 42 pod číslem 108/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, environmentální politika, kontrola znečištění, ratifikace dohody, seznam, spolupráce v oblasti životního prostředí, znečišťující příměsi v atmosféřeISP (příhlásit)