Sněmovní tisk 532
Sml.mezi ČR a vl.Syrské arab.rep. o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 6. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 532/0 dne 11. 6. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 6. 2008 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Doc. Ing. Petr Wolf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1025).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 5. 3. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 532/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 532/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 202, usnesení č. 1261).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 6. 6. 2008 jako senátní tisk 267/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 6. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 316, které bylo rozdáno jako tisk 267/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 169, které bylo rozdáno jako tisk 267/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 9. 2008 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 481).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 12. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 46 pod číslem 115/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, Sýrie, zkrácení daněISP (příhlásit)