Sněmovní tisk 496
Návrh z. o nutnosti dodržování závazných norem mezinár.práva

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Kateřina Konečná, Alexander Černý, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá, Zuzka Bebarová Rujbrová, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 496/0 dne 24. 4. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 4. 2008. Vláda zaslala stanovisko 22. 5. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2008 jako tisk 496/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 10. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 154, usnesení č. 1436).Hesla věcného rejstříku: Politika zahraniční

Deskriptory EUROVOCu: Kosovo, mezinárodní politika, státní nezávislostISP (příhlásit)