Sněmovní tisk 450
Smlouva mezi ČR a Japonskem o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 450/0 dne 20. 3. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 4. 2008 (usnesení č. 237). Určil zpravodaje: prof.JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 763).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 450/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 8. 2008 na 37. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 7, usnesení č. 861).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 3. 2008 jako senátní tisk 216/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 3. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Božena Sekaninová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 216/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 216/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 406).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26.08.2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 5. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 15 pod číslem 41/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Japonsko, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)