Sněmovní tisk 423
Římský statut Mezinárodního trestního soudu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: min.zahr.věcí,min.spravedl..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 423/0 dne 11. 3. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 3. 2008 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 5. 2008 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 781).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 25. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 423/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně právní výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 423/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 10. 2008 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 99, usnesení č. 920).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 2. 2008 jako senátní tisk 188/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ladislav Macák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek), Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 188/1 (odročuje jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 188/2 (vyslovuje souhlas).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 17. 4. 2008 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 188/3 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 437).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 11. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 9. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 33 pod číslem 84/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní soud, mezinárodní trestní právo, trestný čin proti lidskosti, válečný zločinISP (příhlásit)