Sněmovní tisk 4
Zpráva o cenové kontrole za rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o cenové kontrole za rok 2005 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 8. 2006 jako tisk 4/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Zpravodajem určen RNDr. Vladimír Koníček.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 9. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 4/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 62).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Ceny, Kontrola, Správa státní, Státní závěrečný účet

Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, ministerská odpovědnost, parlamentní kontrolaISP (příhlásit)