Sněmovní tisk 38
Sml. mezi ČR a Jordán. království o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 9. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 38/0 dne 6. 9. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 59).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 20. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2007 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 80, usnesení č. 192).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 9. 2006 jako senátní tisk 377/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 386, které bylo rozdáno jako tisk 377/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 194, které bylo rozdáno jako tisk 377/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 11. 2006 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 565).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 12. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 49 pod číslem 88/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, JordánskoISP (příhlásit)