Sněmovní tisk 379
N.z. o Národním parku Šumava

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Kateřina Konečná, Marta Bayerová, Ivana Levá, Pavel Hojda) předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 2007.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 379/0 dne 17. 12. 2007.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 12. 2007. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2008 jako tisk 379/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, ochrana krajiny, ochrana životního prostředí

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)