Sněmovní tisk 352
Dotační programy zemědělství pro rok 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2008, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh)

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 11. 2007 jako tisk 352/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 11. 2007 (usnesení č. 183). Zpravodajem určen JUDr. Michal Hašek.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 30. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 352/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 320, usnesení č. 577).Hesla věcného rejstříku: Dotace, Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, podpora zemědělství, státní podpora, zemědělská politikaISP (příhlásit)