Sněmovní tisk 328
Dohoda ČR a Vietnamské repub. o předávání občanů obou států

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 328/0 dne 16. 10. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 10. 2007 (usnesení č. 167). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Soušek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 11. 2007 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 506).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 328/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 2. 2008 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 129, usnesení č. 619).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 10. 2007 jako senátní tisk 119/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako tisk 119/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 302).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 4. 2008 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 9 pod číslem 26/2008 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, nelegální migrace, policejní spolupráce, Vietnam, vyhoštěníISP (příhlásit)