Sněmovní tisk 319
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 319/0 dne 5. 10. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2007 (usnesení č. 160). Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 421).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 319/3, který byl rozeslán 25. 10. 2007 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 244, usnesení č. 478).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 140, dokument 140/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Václava Domšová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 140/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 140/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 260).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 114 pod číslem 377/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Rozpočet, Správa obcí a měst, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, přerozdělování příjmů, regionální finance, rozpočtová pravidla, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)