Sněmovní tisk 310
Návrh rozpočtu SFDI na rok 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 10. 2007 jako tisk 310/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 10. 2007 (usnesení č. 160). Zpravodajem určen Ing. Karel Sehoř.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 21. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 310/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 212, usnesení č. 555).Hesla věcného rejstříku: Doprava, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní politika, dopravní síť, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, způsob financováníISP (příhlásit)