Sněmovní tisk 31
Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci mezi ČR a USA

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 31. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 31/0 dne 12. 9. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 26. 9. 2006 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: prof.JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 58).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 31/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně právní výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 31/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 2. 2. 2007 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 98, usnesení č. 203).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 31. 8. 2006 jako senátní tisk 376/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 9. 2006 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 376/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako tisk 376/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 11. 2006 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 574).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 2. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 3 pod číslem 5/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní trestní právo, policejní spolupráce, právní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, Spojené státy, trestní řízeníISP (příhlásit)