Sněmovní tisk 22
Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 22/0 dne 23. 8. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 55).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 22/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2007 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 76, usnesení č. 188).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 8. 2006 jako senátní tisk 371/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 4. 10. 2006 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 371/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 4. 10. 2006 a přijal usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako tisk 371/2 (doporučuje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako tisk 371/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 28. 11. 2006 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 371/4 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 11. 2006 a přijal usnesení č. 215, které bylo rozdáno jako tisk 371/5 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2006 na 1. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 28).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 7. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 32 pod číslem 58/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, povzbuzující prostředek, sport, tělesná výchova, UnescoISP (příhlásit)