Sněmovní tisk 219
Novela z. o ochraně označení původu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 219/0 dne 22. 5. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2007 (usnesení č. 129). Určil zpravodaje: Ing. Karel Korytář a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 348).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 10. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 219/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 10. 2007 na 22. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 118, usnesení č. 437).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 130, dokument 130/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 166, které bylo rozdáno jako tisk 130/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 268).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 114 pod číslem 375/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Ochrana průmyslového vlastnictví, Spotřebitel, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: ochrana spotřebitele, ochrana trhu, označení původu, označení výrobku, průmyslová politika EU, zemědělsko-potravinářský sektor

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)