Sněmovní tisk 208
Doh. mezi ČR a SRN o vzájemném uznávání rovnocen. dokladů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 4. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 208/0 dne 4. 5. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 5. 2007 (usnesení č. 119). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Mallotová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 367).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 8. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 30. 10. 2007 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 223, usnesení č. 470).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 30. 4. 2007 jako senátní tisk 51/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 51/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 6. 2007 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 51/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2007 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 168).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4.01.2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 8. 2008 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 24 pod číslem 60/2008 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Německo, uznání diplomu, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, vysokoškolské vzděláníISP (příhlásit)