Sněmovní tisk 174
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Aleš Řebíček, Pavel Hojda, Věra Jakubková, Karel Korytář, Karel Sehoř, Milan Šimonovský, Eva Dundáčková, Vlastimil Tlustý) předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2007.
Zástupce navrhovatele: Řebíček Aleš a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 174/0 dne 22. 3. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 20. 4. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 4. 2007 jako tisk 174/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2007 (usnesení č. 110). Určil zpravodaje: Lubomír Suk a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 6. 2007 na 15. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 5. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 331).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 174/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 174/3, který byl rozeslán 13. 6. 2007 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 175, usnesení č. 372).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 88, dokument 88/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 6. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Žák).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 7. 2007 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 88/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 7. 2007 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 88/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2007 na 7. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 173).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 7. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2007.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 215/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Vozidla silniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dopravní předpisy, dopravní přestupek, pozemní doprava, silniční doprava

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)