Sněmovní tisk 151
Novela insolvenčního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 151/0 dne 26. 2. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2007 (usnesení č. 84). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 14. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 66, usnesení č. 244).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 3. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 37, dokument 37/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 3. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 4. 2007 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 37/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 4. 2007 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 37/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 4. 2007 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 96).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 4. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 4. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 5. 2007.

Zákon vyhlášen 11. 5. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 108/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Konkurs, Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, dluh, konkurz, solventnost, vyrovnání s věřiteli

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)151/0
312/2006novelizujeZákon o insolvenčních správcích151/0


ISP (příhlásit)