Usnesení PS č. 244

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (14. března 2007)

Související sněmovní tisky

151 Novela insolvenčního zákona
ISP (příhlásit)