Sněmovní tisk 150
Dohoda mezi ES a Marockým král. o navigačním systému (GNSS)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 150/0 dne 23. 2. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 1. 3. 2007 (usnesení č. 84). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2007 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 255).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 150/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 126, usnesení č. 352).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 2. 2007 jako senátní tisk 29/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 2. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 4. 2007 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 29/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 4. 2007 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 29/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 132).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 20. 6. 2007.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, družice, Evropské společenství, Maroko, navigační zařízeníISP (příhlásit)