Sněmovní tisk 135
Smlouva mezi ČR a Tádžickou rep. o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 1. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 135/0 dne 25. 1. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 31. 1. 2007 (usnesení č. 72). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Mallotová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2007 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 254).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 16. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 135/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 5. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 135/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 125, usnesení č. 351).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 1. 2006 jako senátní tisk 17/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 2. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 3. 2007 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 17/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 4. 2007 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 17/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 4. 2007 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 90).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 20. 6. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 12. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 49 pod číslem 89/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, TádžikistánISP (příhlásit)