Sněmovní tisk 115
Novela zákona o obcích (obecní zřízení)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Votava, Václav Šlajs, Ivana Levá, Vlastimil Aubrecht, Milan Bičík) předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2006.
Zástupce navrhovatele: Votava Václav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 115/0 dne 18. 12. 2006.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 12. 2006. Vláda zaslala stanovisko 17. 1. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2007 jako tisk 115/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Parlament České republiky, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: místní zastupitelstvo, obec, poslanec parlamentu, regionální parlament, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)115/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)115/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze115/0


ISP (příhlásit)