Sněmovní tisk 115/0, část č. 1/16
Novela zákona o obcích (obecní zřízení)
ISP (příhlásit)