Sněmovní tisk 1045
Novela z. o VÚSC

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Kraje Vysočina předložilo sněmovně návrh zákona 16. 2. 2010.
Zástupce navrhovatele: Běhounek J.,Oulehla D..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1045/0 dne 16. 2. 2010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 2. 2010. Vláda 16. 3. 2010 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: region, regionální celek, Vysočina

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
347/1997novelizujeÚstavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky1045/0


ISP (příhlásit)